Wednesday, January 13, 2016

Berita yang baik untuk golongan pendidik

Kementerian Pendidikan menginformasikan sebagian be­rita baik pada golong­an pendidik di negara cara mencari blog zombie itu sebagai inisatif untuk mengekalkan ‘keharmonian’ dalam pengajaran serta evaluasi di sekolah.

Menterinya, Datuk Seri Mahdzir Khalid berkata, antaranya yaitu menaikkan pembukaan permintaan pertukaran untuk guru ‘duka lara’ pada tiga kali th. itu berbanding 2 x saat sebelum itu dengan dimulakan untuk guru di Sabah serta Sarawak pada 15 sampai 25 Januari itu.

Diluar itu, beliau berkata, kementerian akan membahas se­mula kewajaran sekolah menghantar data termasuk juga melibatkan hadirnya pelajar ke peringkat kementerian dengan cara harian.
Beliau berkata, untuk kebaikan setempat juga, kementerian bakal ikut lihat awal mulanya prasyarat pelantikan guru besar serta pengetua di sekolah yang saat sebelum itu butuh mempunyai sijil Program Kelayakan Profesional Pe­mimpin Kebangsaan (NPQEL).

“Kalau bebrapa th. saat sebelum itu kita buat 2 x pertukaran guru, th. itu kita cadang tiga kali pertukaran dengan prasyarat, guru yang mengajar di kelas peperiksaan ti­dak termasuk juga dalam kelompok itu.

“Sebagai contoh, bila guru ini mengajar kelas peperiksaan th. enam, Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) serta tingkatan lima, dia tak bolehlah minta. Elok dia minta hujung th. karena kelas tengah jalan, ” tuturnya pada pembe­rita selepas Majlis Perutusan Th. Baharu 2016 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC), disini hari itu.

Pada dalam ini, Mahdzir berkata, keja-kerja menghantar pangkalan data dengan cara on-line ke kementerian oleh pihak sekolah juga butuh dipandang awal mulanya memandangkan bentuk pelbagai kekangan terlebih dari sisi capaian liputan Internet di sekolah-sekolah spesifik.

Kata beliau, seumpamanya ada data-data yang dipandang tak dibutuhkan dengan kandungan selekasnya, data itu bisa disimpan di peringkat sekolah serta petinggi pendidikan daerah (PPD) terlebih dulu.

“Biar data ini ada di sekolah serta di peringkat PPD kerana saat sebelum itu penghantaran data itu jadi pada keresahan. Jadi, kita rasakan yaitu tak perlu seluruhnya data dipusatkan. Kita bakal agih-agihkannya, ” tuturnya.

Berhubung pelantikan guru be­sar serta pengetua yang mensya­ratkan sijil NPQEL, beliau berkata, saat sebelum itu seorang ini per­lu mempunyai sijil NPQEL di Institut Aminuddin Baki untuk mela­yakkannya jadi guru besar serta pengetua.

“Jadi, ini dapat bisa dikaji awal mulanya untuk maksud kebaikan setempat atas nasehat atau sokongan Pengarah Pendidikan negeri, ” tuturnya.

No comments:

Post a Comment